Muvara
expert in patroonanalyse
International Pediatric Growth Research Centre Overige projecten
Home


Over Muvara


Projecten


Publicaties


Contact


To English
International Pediatric Growth Research Centre

Sinds 1994 werk ik samen met medische topspecialisten van het "International Pediatric Growth Research Centre" verbonden aan de Universiteit van Göteborg, Zweden. Dit is een onderzoekscentrum waar kinderen worden geobserveerd en behandeld, die ver achter blijven in hun lichamelijke uitgroei. Deze kinderen krijgen een groeihormoonbehandeling die jaren in beslag neemt. Van deze kinderen worden voorafgaand aan de behandeling allerhande mogelijke gegevens verzameld, die van tevoren al een beeld zouden moeten geven van hoe een kind op de behandeling zal gaan reageren. Met deze informatie zou de dosering van de medicijnen precies op het kind afgestemd kunnen worden. Maar het was wat dit betreft echter moeilijk om met de gangbare statistische technieken een duidelijke lijn uit de onderzoeksresultaten te halen.

In samenwerking met de specialisten heb ik een nieuw diagnostisch instrument ontwikkeld, waarmee de dosering van de groeihormoon medicijnen af te stemmen is op de individuele gesteldheid en achtergrond van deze kinderen. Dit jaar wordt het diagnostische instrument toegepast in een proefproject, waaraan kinderen uit heel Zweden zullen deelnemen. De verwachting is dat met deze nieuwe methode de behandelingsresultaten beter zullen zijn, omdat niet alle patiënten meer dezelfde standaard dosering krijgen, waarbij sommigen in het verleden te weinig en anderen te veel medicijnen toegediend kregen. Dit is een belangrijke innovatie op het gebied van de volksgezondheid. Omdat deze groeihormoon medicijnen zeer duur zijn en een behandeling op jaarbasis ongeveer €20.000,- kost, betekent dit bovendien dat met hetzelfde geld meer resultaat bereikt kan worden. Ook de farmaceutische industrie is geďnteresseeerd in dit nieuwe diagnostische instrument en er is geld beschikbaar gesteld om verder onderzoek hierin mogelijk te maken.

Het onderzoekscentrum in Göteborg is gedurende de samenwerking jarenlang geleid door Prof. Dr. K. Albertsson-Wikland. Tegenwoordig wordt het onderzoekscentrum geleid door Prof. Dr. J. Dahlgren.