Muvara
expert in patroonanalyse
Home


Over Muvara


Projecten


Publicaties


Contact


To English
Over Muvara


De handelsnaam Muvara is een inkorting van multi variate analyse. Multivariate analyse betekent een groot aantal factoren in hun onderlinge samenhang analyseren. Deze factoren kunnen bijvoorbeeld de vragen in een klantentevredenheidsonderzoek zijn, waarbij de overeenkomsten en verschillen in het gehele antwoordpatroon van de ondervraagde klanten letterlijk in kaart gebracht worden: hoe dichter twee klanten op een dergelijke kaart bij elkaar in de buurt liggen, hoe meer zij in hun hele antwoordpatroon op elkaar lijken. Verder kan op zo'n kaart een mogelijke groepering van de ondervraagde klanten te zien zijn en kan afgeleid worden of er wellicht sprake is van bepaalde, onderscheiden, groepen. Bovendien wordt zichtbaar gemaakt welke antwoordpatronen dominant zijn. In dit voorbeeld is gesproken over vragen aan klanten, maar zo'n analyse kan op allerlei factoren betrekking hebben en dus uitgevoerd worden voor bijvoorbeeld producten, medische gegevens en denkpatronen.


Over Dré Nierop
Dré Nierop

De directeur van Muvara is Dré Nierop. Hij is afgestudeerd bioloog en gepromoveerd in de datatheorie. Sinds 1976 is hij bezig met de toepassing en ontwikkeling van nieuwe patroonanalyse- en voorspellingsmethoden voor zowel kwantitatieve als kwalitatieve data. Hij heeft vele jaren gewerkt op dit gebied ten behoeve van een groot aantal bedrijven en instellingen, onder meer voor het Max Planck Instituut, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, het Praeventiefonds, het Nederlands Instituut voor het Dove en Slechthorende Kind, het Nederlands Astmafonds, het Centrum voor Bio-Farmaceutische Wetenschappen, TNO Voeding. Hij promoveerde in 1993 bij de vakgroep Datatheorie van de Rijksuniversiteit Leiden, Faculteit Sociale Wetenschappen (Multidimensional analysis of grouped variables: An integrated approach. Leiden: DSWO Press, Leiden University). Omdat hij zag dat er op de markt weliswaar geen gebrek was aan statistische pakketten, maar wél aan adequate afstemming tussen statistiek en inhoudelijke vragen van bedrijven en instellingen, is hij in 1994 voor zichzelf begonnen en gestart met zijn bedrijf Muvara.